Elevadors per a càrregues

Característiques principalsEspecificacions tècniques


Càrrega:100kg
Velocitat: 0,17 ms/s
Entrades: d'1 a 2 (segons client)

Maquinària
- Hidràulic
- Vàlvules de retenció
- Control de baixada de seguretat

Cabina
-Metàl·lica, pintada d'emprimació
-Terra d'alumini antilliscant

Portes
-Semiautomàtiques
-Amb contacte i pany de seguretat.
-Metàl·liques, pintades d'emprimació.

Botonera Polsadors i stop
Tensió 220V Monofàsic
Fossa 300mm (mínim 150mm)
Fugida 2600 mm mínim

Les mides son orientatives, consulteu segons l'espai.
Descarregar plànol en PDF
Càrrega: 200kg
Velocitat: 0,10 m/s – 0,15 m/s
Maquinària
- Hidràulic
- Vàlvules de retenció
- Control de baixada de seguretat

Cabina
-Metàl·lica, pintada d'emprimació
-Terra d'alumini antilliscant

Portes
-Semiautomàtiques - Manuals de 2 fulls.
-Amb contacte i pany de seguretat.
-Metàl·liques, pintades d'emprimació.

Botonera Polsadors i stop
Tensió 220V/380 V Trifàsic
Fossa 300mm (mínim 150mm)
Fugida 2600 mm mínim

Les mides son orientatives, consulteu segons l'espai.
Descarregar plànol en PDF
Càrrega: 500kg
Velocitat: 0,12 m/s
Maquinària
- Hidràulic
- Vàlvules de retenció
- Control de baixada de seguretat

Cabina
-Metàl·lica, pintada d'emprimació
-Terra de xapa antilliscant

Portes
-Semiautomàtiques. Manuals 2 fulls.
-Amb contacte i pany de seguretat.
-Metàl·liques, pintades d'emprimació.

Botonera Polsadors i stop
Tensió 220V/380 V Trifàsic
Fossa 400mm
Fugida 2600 mm

Les mides son orientatives, consulteu segons l'espai.
Descarregar plànol en PDF
Càrrega: 1000kg
Velocitat: 0,10 m/s
Maquinària
- Hidràulic
- Vàlvules de retenció
- Control de baixada de seguretat

Cabina
-Metàl·lica, pintada d'emprimació
-Terra de xapa antilliscant

Portes
-Manuals - manuals 2 fulls - guillotina.
-Amb contacte i pany de seguretat.
-Metàl·liques, pintades d'emprimació.

Botonera Polsadors i stop
Tensió 220V/380 V Trifàsic
Fossa 500mm
Fugida 2600 mm

Les mides son orientatives, consulteu segons l'espai.
Descarregar plànol en PDF
Càrrega: 1500kg
Velocitat: 0,10 m/s
Doble velocitat (0,20 m/s)
Maquinària
- Hidràulic
- Vàlvules de retenció
- Control de baixada de seguretat

Cabina
-Metàl·lica, pintada d'emprimació
-Terra de xapa antilliscant

Portes
-Semiautomàtiques. Manuals 2 fulls - Manuals 4 fulls
-Corredissa articulada.
-Amb contacte i pany de seguretat.
-Metàl·liques, pintades d'emprimació.

Botonera Polsadors i stop
Tensió 220V/380 V Trifàsic
Fossa 800mm
Fugida 2600 mm
Opcional Microanivellació

Les mides son orientatives, consulteu segons l'espai.
Descarregar plànol en PDF
Càrrega: 4000kg
Velocitat: 0,10 m/s
Doble velocitat (0,20 m/s)
Maquinària
- Hidràulic
- Vàlvules de retenció
- Control de baixada de seguretat
-Microanivellació

Cabina
-Metàl·lica, pintada d'emprimació
-Terra de xapa antilliscant

Portes
-Manuals 2 fulls - Manuals 4 fulls
-Corredissa articulada.
-Amb contacte i pany de seguretat.
-Metàl·liques, pintades d'emprimació.

Botonera Polsadors i stop
Tensió 220V/380 V Trifàsic
Fossa 800mm
Fugida 2600 mm

Les mides son orientatives, consulteu segons l'espai.
Descarregar plànol en PDF

T'assessorem
sense compromís


SOL·LICITA PRESSUPOST